Usluge

Armirački radovi, armiranje

Armiračke radove obavljanju armirači obučeni da taj posao čine kako to struka nalaže. Oni pripremaju i povezuju armaturno željezo na poseban i stručan način i čine da beton bude elastičan i čvrst. Na taj način nastaju konstrukcije i elementi od armiranog betona.

Neki armirački radovi armirači obavljaju u pogonima gdje se proizvode betonske konstrukcije i elementi po narudžbi po određeniim uvjetima i na načih u ovisnosti za koje svhre će se armirano betonski elementi koristiti. Jedan dio arimiračkih poslova se obavlja o potrebi direktno na gradilištu. Adekvatnim alatima i strojeva režu, savijaju armaturno željezo, te ga učvršćuju i stavljaju u oplate i kalupe.

Armirano - betonski radovi

Betonski i armiranobetonski graditelji grade pojedine dijelove kao što su stepenice ili katovi ili cijele stambene i poslovne zgrade, trgovačke centre, hale, mostove preko autocesta ili brane od betona ili konstrukcije od armiranog betona, koje često premošćuju samonosive velike raspone.

Građevinski materiajl beton su koristili već i Rimljani, kako bi gradili nevjerojatno stabilne i impresivne zgrade – danas građevinske radove podržavaju moderni građevinski strojevi.

Betonski i armiranobetonski graditelji završavaju i montiraju drvene oplate ili metalne zidove, koje tekuću masu drže u obliku. Oni grade skele, savijaju i pletu čelična pojačanja/željezo, koji se ugrađuju u oplate. To je važno za nosivost zgrade. Beton je mješavina vode, cementa, šljunka i pijeska, stavlja se u pripremljeni oblik i lupanje i tresenjem se popunjava, tako da ne nastanu nikakvi mjehurići.

Kasnije se uklanjuju oplate, betonska površina se dalje obrađuje, zapečaćuje ili izolira. Oštećeni betonski zidovi, stropovi, stupovi i nosaći se saniraju.

Betonski i armiranobetonski graditelji najčešće rade na otvorenom te su često na gradilištima, ponekad i na duže vrijeme. Za zanimanje treba imati dobru fizičku kondiciju, trajnost i svijest o sigurnosti. Često se radi na velikim visinama i uvijek u timu.

 

Krovopokrivački radovi

Krovopokrivački radovi se izvode na krovu korištenjem raznih pokrovnih materijala u svrhu zaštite od vjetra, vremenskih nepogoda i energetsku zaštitu objekta. U korovopokrivačke radove pripadaju i poslovi oko ugradnje krovnih prozora, oluka, zaštite od udara groma i montaža solarnih uređaja.
Što je bitno?

• Bitna je razboritost, na primjer, prilikom radova na skelama, ljestvama i krovovima kako se nebi ugrozili životi slučajnih porlaznika, samog sebe ili pak nekog od kolega.  Treba voditi brigu i pri brtvljenju krova ili zidnih površina kako bi se stvorila pouzdana zaštita od kiše i vlage. Često mijenjanje radnih mjesta različitih uvjeta rada također zahtijeva fleksibilnost.

• Vještina i sposobnosti u radu i tehnici potrebna je kod rezbarenja, rezanja i bušenja crijepa, kao i za rad s drvom i limom. Potrebno je i znanje matematike kako bi izračunali npr. dimenzije, količinu potrebnog materijala ili opterećenje

Radovi rušenja i demontaže

Pod pojmom poslovi rušenja podrazumijevamo potpuno ili djelomično uništavanje pukotina visoke i duboke gradnje svih vrsta. Kod većine poslova rušenja potrebne su posebne dozvole za rušenje.

Pod pojmom poslovi rušenja podrazumijevamo potpuno ili djelomično uništavanje pukotina visoke i duboke gradnje svih vrsta. Kod većine poslova rušenja potrebne su posebne dozvole za rušenje. U tim dozvolama su procesi rušenja detaljno opisani. Pa tako Vam je potrebno, primjerice, za rušenje objekata koji su pod kulturnom zaštitom dozvola za rušenje ali i dozvola za djelomično rušenje dijelova konstrukcije koje su vezane uz zaštitu od požara.

Poslovi rušenja se uglavnom koriste na slobodnoj površini gdje se radi nova zgrada, a poslovi djelomičnog rušenja se uglavnom koriste ako se žele napraviti neke promjene na zgradi.

Prilikom poslova rušenja dolazi do korištenja mnogih različitih alata za rušenje, primjerice, razderač, bager ili kliješta za beton. Kod većih zgrada se mogu koristiti eksplozivna sredstva, jer poslovi rušenja sa strojevima rade mnogo buke i prašine što može smetati lokalnim stanovnicima. Međutim, poslovi s eksplozivnim sredstvima se ne mogu uvijek provesti.

Poslovi rušenja uglavnom preuzimaju tvrtke. Kod poslova rušenja gdje se koriste eksplozivna sredstva, gradilište mora biti posebno zaštićeno i sve mora biti u skladu s koordinatorom sigurnosti i zdravlja.

Tesarski radovi

Tesarske radove  obavljaju tesari koji obrađuju drvo, izrađuju skele, oplate i razne građevne konstrukcije. To su uglavnom drvene konstrukcije pri gradnji mostova, cesta, brodova, tvorničkih hala i različitih zgrada.

Tesari obrađuju drvo, izrađuju skele, oplate i razne građevne konstrukcije.

To su uglavnom drvene konstrukcije pri gradnji mostova, cesta, brodova, tvorničkih hala i različitih zgrada. Pretežit dio posla na zgradama čini izradba krovnih konstrukcija (podloga za krovne pokrivače).

Nakon što odrede radni zadatak, tesari na temelju tehničko-tehnološke dokumentacije odabiru potrebne materijale, alate i strojeve. U prvom redu pripremaju konstrukcijske elemente, koje zatim spajaju u jedinstvene cjeline. Pri tomu je važno da posao bude dobro isplaniran te da mjerenje i obilježavanje elemenata bude precizno. Elemente spajaju u cjeline uglavnom čavlima, vijcima i metalnim okovima. U radu se služe raznim materijalima. Najčešći to su drvo, kovine, plastika i drugi zamjenski materijali. U pripremnoj radnoj fazi tesari rabe razne strojeve za obradbu drva, kao što su pile, blanjalice, brusilice i bušilice.

Budući da tesari izrađuju konstrukcije koje su bitne za stabilnost i sigurnost određenih građevina i ljudi koji na njima rade, libelama, viskovima i drugim mjernim instrumentima prijeko je potrebno stalno nadzirati kakvoću napravljenoga. U te poslove ulazi i izradba skela (privremenih konstrukcija) kojima se osiguravaju radnici koji rade na visini, poput njih samih. Tesari najčešće izrađuju velike i zamršene konstrukcije, i to najprije u dijelovima, koje potom spajaju u cjeline. Dio poslova mogu obavljati na tlu, a najveći dio izvode na visini. Od tesara koji rade u obrtništvu zahtijeva se i izradba tehničke dokumentacije, troškovnika i određivanje proizvodnih cijena.

Zemljani radovi

Zemljani radovi sadrže sva kretanja zemlje na gradilištu. Oni predstavljaju predfazu grubim radovima / roh bau. Zemljani radovi podrazumijevaju iskop, odvoz, popunjavanje i zasipavanje zemlje. Taj dio radova nudi dobre mogućnosti uštedesamoinvestitoru, iskop je doduše težak dio, ali za njega nisu potrebna nikakva stručna znanja.

Zemljani radovi obuhvaćaju uklanjanje površinskog sloja i njegovu slojevitost na granici gradilišta, iskopavanje i transpotiranje iskopanog materijala i između ostalog, postavljanje šljunčanog sloja za podnicu ili podrumski pod.

Nakon napravljenog podruma, još jedan od zemljanih radova je punjenje radne komore ili izravnavanje iskopanih rupa kao i podjela tla.

 

Zidarski radovi

Zidarski radovi u osnovi odnose se na građevinsku industriju, a zidari imaju vrlo široko područje djelovanja, te su zaposleni su u tvrtkama za gradnju betonom, poduzećima za visoku gradnju ili jednostavno u tvrtkama za modernizaciju objekata. Cijene zidarskih radova se obračunavaju po četvornom metru ziđa i ovise o vrsti materijala kojim se zida.

Područja rada kod zidara vrlo su šarolika. Rad im se u osnovi odnosi na građevinsku industriju te imaju vrlo široko područje djelovanja, a zaposleni su u tvrtkama za gradnju betonom, poduzećima za visoku gradnju ili jednostavno u tvrtkama za modernizaciju. Zidari su često uključeni i u postavljanje montažnih kuća. U tim slučajevima zaduženi su da postavljaju temelje te da dižu zidove. Uz to se još bave i građenjem stropova te montažom unutarnjih zidova.

Oni, također, sami prave žbuku. Pored montažnih kuća, zidari su uključeni i u gradnji drugih projekata kao što su stepenice ili svodovi.  Iako su dužni pridržavati se planova arhitekta, sami planiraju proces gradnje. Montaža panela i jaružanje temelja su isto u njihovom opisu posla.

Osim toga, oni mogu otkriti strukturna oštećenja i njihove uzroke, a uključeni su i u rušenja objekata, a i izgradnja i montaža gotovih komponenti dio su njihovog posla. Time je zidar uključen u izgradnji novih, u obnovi, održavanju i modernizaciji objekata. Pogotovo kod obnove starih zgrada je od strane zidara potrebna velika vještine i znanje. Uz sve to, zidari sami sastavljaju neke od materijala koje koriste, a neki od njih su beton i armirani beton.

Jedna od dužnosti zidara uključuje i kontrolu kvalitete rada. Jednako tako važno je i osigurati gradilište. Prilikom rada sa strojevima zidari se moraju brinuti o njihovom stanju i čistoći. Praćenje pojedinačnih materijala, primjerice betona ili žbuke, je isto u nadležnosti zidara.

Najvažniji radni alati zidara su lopatica, libela („vaservaga“), zidarski čekić, visak i špaga. Lopatica je alat koji služi za nanošenje žbuke ili za umetanje kamenja. Njihov oblik je uglavnom tro- ili četverokutan.

Da bi se u potpunosti mogla nanijeti žbuka, dužina svih strana lopatice bi trebala odgovarati dužini opeke. Osim klasične lopatice također postoje šiljaste lopatice, lopatice za gletanje, lopatice sa jezičkom, lopatice za čišćenje te lopatice za fugiranje. Libela služi za provjeru  horizontalnosti i vertikalnosti.

Kod zidarskog čekića se radi o posebnoj vrsti čekića. Napravljen je tako da zidar može kamen oblikovati točno onako kako on želi. Za to njegov stražnji dio ima oštar, horizontalan rub. Prednja strana zidarskog čekića ne razlikuje se od one jednog običnog čekića kojeg se može naći u bilo kojem domu. Čekiću je vrlo slična zidarska sjekira.  Njome se može poslužiti kada želi obijati žbuku ili plavac.

Visak je alat za određivanje okomitosti. Sastoji se od komada metala koji visi na špagi. Često je špaga pobojana kredom kako bi njome zidar mogao povlačiti crte po zidu. Kod zidarske špage radi se o jednoj običnoj, napetoj špagi. Ona služi zidaru za poravnavanje kod postavljanja cigli.

Osim posebnih alata, zidar koristi umjetne materijale za zidanje. To su, na primjer, cigla, žbuka ili beton. Također se koristi i vapnenac.